Medlemskap

Fordeler

fordeler (norsk versjon)

vi er Mer enn 5000 medlemmer i 70+ land!

For kun 1.750 kr i året gir individuelt medlemskap følgende fordeler (for bedriftsmedlemskap ta kontakt):

 • et europeisk nettverk av utøvere, kunder, yrkesorganisasjoner, institusjoner og universitet
 • lokale nettverkstreff med seminarer og workshops med ledende forelesere
 • muligheten til å benytte EMCCs logo i forbindelse med din virksomhet, som viser at du følger EMCCs internasjonalt aksepterte retningslinjer vedrørende etikk, kvalitet og opptreden
 • dine kunder og klienter kan benytte EMCCs klageprosedyrer dersom noe ikke fungerer i kommunikasjonen mellom kunden og deg
 • din utdanningsvirksomhet kan få kvalitetsbeviset EQA som tegn på at den oppfyller EMCCs kvalitetskrav for utdanning innen coaching, veiledning og mentoring
 • rabatter på EMCCs internasjonale konferanser
 • personlig innlogging på EMCCs medlemsside www.emccouncil.org
 • nyhetsbrevet The Internasjonal Journal of Mentoring and Coaching
 • tilgang til en omfattende on-line-katalog av faglitteratur og artikler 
 • informasjon om forskningsresultater på området
 • mulighet til å delta i arbeidet med å videreutvikle yrket i branse- og underkomiteer på lokalt og europeisk nivå
 • Du kan lage en egen profil under find mentor/coach

Find a Mentor, Coach, or Supervisor

Search through our database to find a Mentor and/or Coach near you who matches your requirements. If you are an EMCC mentor/coach and wish to set up/edit your profile please log in and go to membership then choose the option for “My Account”.