EMCC Norge

Interessegrupper

Mange land har undergrupper der medlemmer med lignende interesesser kan møtes virtuelt eller fysisk. Det kan være faglige interesser f.eks. executive coaching eller mentoring/veiledning i helse, skole eller generell ledelse; eller pro bono oppdrag som vårt europeiske prosjekt Solidarity Coaching.

Interessegrupper skal oppfylle EMCC’s generelle krav til evidens-basert praksis. Styret har planer om å lage 2 eller 3 slike interessegruppper etterhvert som medlemstallet øker. For coaching-siden kan to slike aktuelle grupper være a) executive og b) coaching psykologi.

Vi arbeider for å få til interesse-grupper på tvers av landene.

Find a Mentor, Coach, or Supervisor

Search through our database to find a Mentor and/or Coach near you who matches your requirements. If you are an EMCC mentor/coach and wish to set up/edit your profile please log in and go to membership then choose the option for “My Account”.