EMCC Norge

EMCC Council

HVA ER EMCC COUNCIL?

Formelt er hvert land en selvstendig enhet dvs. at EMCC Norge er en stiftelse med ordinære medlemsvedtekter og registrert i Enhetsregisteret.

Ordet Council inngår i navnet på organisasjonen vår og er et formelt representskap landene har 1 stemme uansett medlemstall, med unntak av NL og UK som begge har over 1000 medlemmer og derfor 2 stemmer. Som regel er det landenes president som møter, men det er ikke uvanlig å se andre styremedlemmer enten som stedfortredere eller i forbindelse med spesielle saker.

Council møter en til to ganger i året, av praktiske årsaker i forkant av konferansene (Research Conference og Annual Conference). Konferansene gir gode muligheter for å utveksle erfaringer og lage samarbeid over landegrensene.

Council-møtene delegerer vedtak og/eller arbeidsområder til et frivillig Executive Board. Vi hadde lenge en svensk VP Research, Po Lindvall.

Find a Mentor, Coach, or Supervisor

Search through our database to find a Mentor and/or Coach near you who matches your requirements. If you are an EMCC mentor/coach and wish to set up/edit your profile please log in and go to membership then choose the option for “My Account”.