Akkreditointi

Akkreditointi

MENTOROINTI- JA COACH -KOULUTUSOHJELMIEN LAADUNVARMISTUS JA MENTORIEN JA COACHIEN SERTIFIOINTI

EMCC:n vaatimukset mentorien ja coachien sertifionnille ja koulutusohjelmille ovat korkeakoulutasoisia. Normit EQA- ja EIA  -sertifikaateille on kehitetty laajan tutkimuksen ja ammattilaisten käytännön kokemusten pohjalta.

EQA – Eurooppalainen laatupalkinto (European Quality Award)

– laatustandardi coachingin ja mentoroinnin koulutusohjelmille.

EQA:n avulla työskentelemme coaching- ja mentorointipalveluja tarjoavien jäsentemme kanssa varmistaen näin coacheille ja mentoreille suunnatun koulutuksen laadun ja yhdenmukaisuuden.  EQA coaching- ja mentorointiohjelmilla varmistetaan, että osallistujat saavuttavat EMCC:n tutkimuspohjaiset pätevyysstandardit.

EIA – Eurooppalainen yksilöllinen akkreditointi (European Individual Accreditation)

– akkreditoitujen coachien ja mentoreiden pätevyyden varmistaminen.

EIA tarjoaa yksilöille mahdollisuuden pätevöityä akkreditoiduiksi coacheiksi ja mentoreiksi, jotka näin saavuttavat tunnustusta jatkuvasta ammattimaisesta ja menestyksekkäästä toiminnastaan.

EQA ja EIA toimivat yhdessä tukeakseen kohoavia coaching- ja mentorointistandardeja. Lisätietoja saat tämän sivun yläpalkissa olevasta valikosta asianmukaisia sivuja klikkaamalla.

Find a Mentor, Coach, or Supervisor

Search through our database to find a Mentor and/or Coach near you who matches your requirements. If you are an EMCC mentor/coach and wish to set up/edit your profile please log in and go to membership then choose the option for “My Account”.