Medlemslogin

EQA och EIA

Kvalitetskontroll av utbildningar i coaching och mentorskap samt certifiering av coacher och mentorer

EMCC är den enda organisation vars krav vid godkännande av utbildningar och vid certifiering av coacher och mentorer är på högskolenivå. EMCC:s normer för EQA och EIA har utvecklats på grundval av omfattande forskning och praktisk erfarenhet av professionell praxis. Krav ställs på teorikunskap, förmåga till reflektion och planering samt visad skicklighet i olika uppgifter inom coaching och mentorskap. 

 EQA – European Quality Award, Europeisk kvalitetskontroll

EQA är EMCC:s kvalitetsgodkännande för utbildningar i coaching och mentorskap som nått internationellt erkännande. EQA godkännande förekommer på fyra olika nivåer; foundation, practitioner, senior practitioner och master practitioner. EMCCS:s högsta utbildningsnivå, master practitioner, motsvarar en masterexamen vid högskola eller universitet. Genom att använda EQA i alla länder i Europa kan vi garantera att utbildningar med detta kvalitetsbevis håller hög internationell standard.

 

EIA - Europeisk certifiering i coaching och mentorskap

EIA är EMCC:s individuella certifiering för coacher och mentorer. EIA-certifieringen ställer de högsta krav på kompetens på högskolenivå. Det är ett certifikat som inte endast garanterar att du är kvalificerad på området enligt våra kompetens-kriterier. Det ställs vid prövningen också krav på dig att du omsätter din kunskap och erfarenhet i ditt praktiska arbete som coach och mentor och att du hela tiden har ambitionen att utveckla dig och fungera på högsta professionella nivå.

 


Hur EQA och EIA samverkar: