Medlemslogin

Välkommen till EMCC i Sverige

En del av European Mentoring & Coaching Council, som är Europas ledande branchorganisation för aktiva mentorer och coacher, forskare och köpare av dessa tjänster. EMCC verkar för kvalitet och utveckling av en gemensam Europastandard inom coaching och mentorskap med fokus på:

Etiska riktlinjer och kvalitetsstandard

Certifiering av coacher och mentorer

Ackreditering av coach- och mentorsutbildningar

Mötesplats för utveckling och forskning

 

EMCC är en oberoende, opartisk och icke vinstdrivande organisation med mer än 5000 medlemmar i 24 länder. I tidskriften International Journal of Mentoring and Coaching kan medlemmar läsa om intressant forskning medlemsföretag har rätten att använda EMCC:s logotyp i sin marknadsföring.

 

EMCC Sweden kallar till årsmöte torsdag 30 mars 2017

Vi hälsar medlemmar och andra intresserade välkomna att delta på årsmötet den 30 mars 2017 i Stockholm!

Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm

Tid: Start 17.30. Slut senast 19.30.

Kaffe, te och smörgås finns när du kommer.  

Det kommer att bli möjligt att delta med ljud via Skype för er som inte kan ta er till Stockholm. Info med uppringningskod kommer snarast via mail till medlemmar.

Alla handlingar till årsmötet finner du här:

EMCC_verksamhetsberattelse_2016.pdf

Dagordning_arsmote_EMCC_Sverige_den_30_mars_2017.pdf

EMCC_Sweden_budgetforslag_2017.pdf

Forslag_till_verksamhet_for_EMCC_Sweden_2017.pdf


EMCC är en öppen organisation som samlar alla som på olika sätt arbetar med mentorskap och coaching, från utövning, utbildning, handledning, forskning till köpare av tjänster från mentorer och coacher. EMCC finns även för de som är intresserade av att verka för branschens kvalitet och utveckling. Med bas i Europa och med globalt fokus arbetar organisationen med att sätta standarden och normerna för yrket enligt principen "best practice".

 

 

 

Ny code of Ethics

Två av de ledande globala coachingorganisationerna The Association of coaching AC och European Mentoring and Coaching Council EMCC har skapat en en gemensam Global Code of Ethics (GCoE)som talar för medlemskategorier i båda organisationerna. Den nya etiska koden har redan den 5 februari i år ersatt den gamla i båda organisationerna. Den skall framhålla excellens i utveckling av coaching och mentorskap och lyfta standarden i vår utövning av professionen. Nu finns en svensk översättning!

GLOBAL_ETISK_KOD_Svensk_oversattning_av_Global_Code_of_Ethics_2016_Gallande.pdf

 

 

Aktuella konferenser 2017

www.emcconference.org

 

Gör som 5000 medlemmar i 24 europeiska länder: ta del av de förmåner som ingår vid medlemskap i EMCC.

Det här ingår i ditt medlemskap:

•Ett europeiskt nätverk av utövare, kunder, yrkesorganisationer, utbildningar, institutioner och universitet.

•Användning av EMCC:s logotyp i samband med din verksamhet som tecken på att du följer EMCC:s internationellt accepterade regler om etik, kvalitet och uppförande.

•Dina klienter kan utnyttja EMCC:s överklagandeprocedur när något inte fungerar i kommunikationen mellan kunden och dig.

•Möjlighet att förvärva en Quality Award för din utbildningsverksamhet som bevis på att den uppfyller EMCC:s kvalitetskrav.

•Stor rabatt på deltagande i EMCC:s internationella konferenser

•Personlig tillgång till EMCC:s medlemssida www.emccouncil.org genom personlig inloggningskod.

•Nyhetsbrevet The International Journal of Mentoring and Coaching

•Tillgå̊ng till en omfattande on-line katalog av facklitteratur och artiklar

•Information om de senaste forskningsresultaten på området

•Möjlighet att delta i och påverka arbetet med att vidareutveckla yrket i specialkommitteer på lokal och europeisk nivå.

 

Vill du vara med om Solidarity coaching, som coach eller på annat sätt veta mer om det?

2014 vann EMCC Solidarity Coaching Award

I tuff konferens med andra nominerade EMCC- länder vann vi årets pris för vårt projekt tillsammans med Myrorna. Jag fick den stora äran att som ordförande kliva upp på scen under konferensen i Venedig och ta emot priset som delades ut av EMCC:s ordförande Lise Lewis. Glad och stolt övre det arbete som våra engagerade medlemmar lagt ned i att förbereda och genomföra Solidarity coaching för första gången i Sverige, kändes det härlig att höra hela salen applådera oss. Det var också härligt att kunna säga i mitt tacktal att detta pris till stor del beror på den hängivenhet som Marie Lindvall Wahlberg visat både som sammanhållande i projektet och som pådrivare för att möjliggöra vår satsning. Marie applåderades varmt av konferensdeltagarna! Övriga medlemmar som ska ha varmt tack för att ha bidragit till priset är våra Solidarity coacher och Etiska rådet.

Nu ska vi besluta hur vi driver Solidarity Coaching framåt i Sverige och du får gärna vara med. Mer information kommer i medlemsutskicken.

Jaël Waern, ordförande 2014

Läs mer om motiveringen till priset här  http://www.solidaritycoaching.org

 

 

Etikrådet - din fråga vårt uppdrag

Har du frågor om vad som rätt och fel, etiskt och oetiskt i coaching och mentorskap är du välkommen att vända dig till oss, om frågan gäller medlemmar eller verksamhet i vår organisation, EMCC.

 

EIA och EQA – gemensam kvalitetsstandard i coaching och mentorskap

EIA är EMCC:s individuella certifiering för coacher och mentorer och EQA ackreditering för kvalitetssäkring av coach- och mentorutbildningar. EMCC:s normer för EQA och EIA har utvecklats på grundval av omfattande forskning och praktisk erfarenhet av professionell praxis.
Här hittar du allt du behöver veta om våra kvalitetskrav på utövare av coaching och mentorskap och på utbildningsprogram på dessa områden.