Member Login

EMCC Blog

Czy prowadzisz Coaching lub Mentoring w okolicach Warszawy? (I propose not to write for Warsaw, in order not to close for rest of Poland, some active coaches will travel to meet us )  (proponuję wykasować sformułowanie „okolice Warszawy” ponieważ są osoby które mogą przyjechać z innych miast – nie zamykajmy się na nich )

Jeśli tak, to ta wiadomość jest dla Ciebie!  

 

Rozwiń swoją praktykę Coachingową i Mentoringową razem z EMCC Polska w 2015

Specjalna oferta członkostwa

 

 

Począwszy od lutego, do końca 2015 roku, stwowarzyszenie EMCC Polska zaprasza na 8 wartościowych warsztatów w Warszawie, które pomogą Ci w rozwinięciu swoich umiejętności Coachingowych i Mentoringowych jak i pomogą we wzmocnieniu Twojej praktyki biznesowej w tym zakresie.

Starting in February and through 2015, EMCC Polska will be delivering 8 value-packed workshops, in Warsaw, which will help you to improve your own Coaching & Mentoring knowledge and skills plus develop your own Coaching & Mentoring practice.

 

Rozwiń swoje umiejętności Coachingowe i Mentoringowe

Jakie są kluczowe kompetencje by być prawdziwie refleksyjnym i efektywnym coachem i mentorem? Jak się przejawiają w Twojej własnej praktyce? Pogłębimy rozumienie oraz przedyskutujemy 8 stopniowy proces budowania ram kompetencji i wspólnie zastanowimy się jak mogą one być wykorzystane w Twojej praktyce coachingowej. Pod koniec warsztatów będziesz lepiej przygotowany by dodać znaczącą i rzeczywistą wartość do Twojej pracy z klientem.

Zapraszamy już 19 lutego!!!

 

Develop your own Coaching & Mentoring Skills

What are the core competences required to be a truly reflective and effective coach and mentor? How do these competences show-up in your own practice? We will explore and discuss an 8-step competence framework and look at how these can be brought to life within your own coaching. By the end of the workshop you will be even better equipped to add genuine value to your clients.

 

 

Wartość jaką daje Akredytacja!

Uspokój siebie i swoich klinetów. Oni wydają dużo pieniędzy na coaching i mentoring i  nie mogą sobie pozwolić na popełnianie błędów. Podczas gdy każda akredytacja pomaga, koncentrując na autorefleksji – Akredytacja EIA EMCC (European Individual Accreditation) robi prawdziwą różnicę. EIA zapewnia Twoich klientów, że mogą całkowicie polegać na kompetencji coacha / mentora i zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia celów. Wyjaśnimy jak aplikować o akredytację EIA.  Przyjrzymy się I porównamy inne oceny i akredytacje coachingowe, zastanowimy się nad treścą, procesem i korzyściami.

Zapraszamy w marcu!

 

How Accreditation adds value!

Put your clients minds at rest - and your own. They are spending a lot of money on coaching and mentoring. They cannot afford to make mistakes. Whilst any professional accreditation helps, knowing the emphasis on self-reflection in EMCC’s European Individual Award (EIA) makes a real difference. It helps your clients ensure that they can absolutely rely on the competence of the coach/ mentor and it maximises the probability of delivery against objectives set. We will explore how to apply for an EIA. We will look at comparisons vs other coaching assessments and address questions on content, process and benefits.

 

 

Jak Superwizja pomaga w pracy!

Jaką wartość daje superwizja w pracy coacha i mentora?  Jakimi tematami możesz się zając podzcas superwizji, nad czym możesz pracować?  Dlaczego superwizja jest tak ważna dla Ciebie I Twoiich klientów?  Przedyskutujemy teorię i przedstawimy kilka podejść do superwizji. W efekcie warsztatu zdobędziesz głębokie zrozumienie korzyści jakie daje regularna superwizja i jak z tego skorzystać w przyszłości?

Zapraszamy w kwietniu!

 

How Supervision helps!

How does supervision add value for coaches and mentors? What sort of issues should you bring to supervision? Why is it important for you and your clients? We will discuss the theory and bring to life some genuine supervision topics during our workshop. By the end of the workshop you will have a clear understanding of the benefits of regular supervision and how to carry this on in the future.

 

 

Nagroda z bycia Woluntariuszem - Jak możesz się zaangażować w działania EMCC?

To idealny sposób abyś rozwinął swoją działalność coachingowo-mentoringową – zaangażowanie się w profesjonalną organizację, która uczy jak być mistrzem w swojej profesji.  To szansa,  aby być bardziej zaangażowanym i właczonym w rozwój standardów coachingu i mentoringu. To możliwość aby skontaktowac się z innymi i budować bazę wiedzy i umiejętności.  Podczas warsztatu przedyskutujemy korzyści i sposoby w jaki woluntariat moze zaoferować korzyści Tobie dzięki pełnieniu interesujących ról w EMCC Poland.  

Zapraszamy w maju!

 

The rewards of Volunteering

The ideal way to develop your coaching and mentoring business is to play an active role in the professional bodies that champion the profession. A chance to get more involved in raising standards; to network with others and to build your own knowledge and skills by getting more involved. We will discuss the benefits and the ways in which volunteering can offer a rewarding and interesting role in EMCC Polska.

 

 

 

 

 

 

 

Oczywiście że jestem etyczny… prawda?

To prawdopodobnie najważniejszy I najbardziej kontrowersyjny element praktyki coachingowej I metoringowej. My wszyscy aspirujemy aby spełniać wysokie standardy etyczne.  Ale jak reagujemy kiedy istotne dylematy etyczne pojawiają sie w naszej pracy coachingowo – mentoringowej?  Nasze odpowiedzi nie tylko rzucą światło na naszą prktykę ale na cały rynek coachingu i mentoringu I na całą profesję.  Podczas tego interaktywnego warsztatu zajmiemy  się prawdziwymi dylematami etycznymi I zeksplorujemy potencjalne podejścia.

Zapraszamy w czerwcu!

 

Of course I’m ethical….or am I?

This is perhaps the most essential and controversial element of coaching and mentoring. We all aspire to high personal ethics. But how do we react when genuine ethical dilemmas arise during our coaching and mentoring? Our responses not only put ourselves under the spotlight but also the profession as a whole. This highly active workshop will take some real life ethical dilemmas and explore potential approaches.

 

 

Kim jesteś jako coach i mentor,  jak pracujesz jako coach I mentor?

Wszyscy jestesmy coachami I mentorami. Wszyscy oferujemy naszym klinetom pomoc w adresowaniu I nazywaniu ich potrzeb. Jakkolwiek pracujemy w różny sposób  używając szerokiego spectrum narzędzi I technik – lub nie. Łatwo jest generalizować ale analizowanie wlasnej praktyki jest podstawą samoświadomości coacha.  Ten warsztat da ci możliwość  zeksplorować  kiem jesteś jako coach I mentor oraz jak jesteś doświadczony w swojej praktyce. To naprawdę otworzy oczy!

Zapraszamy we wrześniu!

 

Who are you as a coach & mentor and how do you coach and mentor?

We are all coaches and mentors. We all offer our clients help in addressing their needs. However, we all operate in different ways, bringing ourselves into the room and using a vast array of tools and techniques. Or not. It’s easy to generalise but reflecting on one’s own practice is the core of self-awareness. This workshop will provide you with the opportunity to explore who are you as a coach & mentor and how you are experienced in your practice. A real eye-opener!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak sprawić żeby spotkanie z klientem było skuteczniejsze?

Dla executive coachów I mentorów,  którzy pracują z klinetami korporacyjnymi.  Kto powinien być w to zaangażowany?  Jakie umiejętności są potrzebne żeby zmaksymalizować skuteczność spotkań z klinetami? Jak zachować spójność  podczas spotkania, gdy menedżerowie liniowi i sponsorzy starają się dowiedzieć, "co się dzieje"? Zbadamy process I przyjżymy się róznym pulapkom, rozważymy rózne scenariusze podczas  symulacji.  Pod koniec warsztatów będziesz wyposażony do przeprowadzenia nawet najbardziej skomplikowanych zadań I spotkań korporacyjnych. 

 

How to make client meetings work better?

For executive coaches and mentors, in particular, client meetings are a part of the briefing process. But who should be involved? What are the skills required to maximise the impact of these meetings? How do you maintain integrity through the assignment, when line managers and sponsors seek to find out “what’s happening”? To explore the process and examine the pitfalls, we will develop different scenarios and role-play options. By the end of the workshop you will be equipped to handle even the most complex corporate assignments.

 

Zwiększ wartość swojego biznesu.

Praca coacha I mentora jest bardzo satysfakcjonująca.  Aczkolwiek jest mnóstwo innych osób które podobnie jak Ty oferują podobne umiejętności I ny poziom kompetencji I doswiadczenia.  Jak wyróznić sie z tego tłumu? Przyjżymy się kluczowym kompetencjom I sposobom; jak pokazać I zademonstrować prawdziwą wartośc Twojej praktyki. 

 

Add value to your Business

Being a coach & mentor is extremely rewarding. However, there are many others offering similar skills, with various levels of competence and experience. How do you make yourself stand out from the crowd? We will look at the key skills require and ways to add real, demonstrable, value to your practice.

 

 

Szczegóły organizacyjne:

 

Spotkania będą się odbywać w Warszawie przy ul. Kremowej 7 ( ośrodek Centrum Inspiracje )

Warsztaty będa odbywać sie w godzinach: 18.00 – 20.00

Dostępne będą kawa, herbata i ciasteczka.

 

Udział w warsztacie jest DARMOWY dla wszystkich członków EMCC Poland. 

Uczestnictwo osób spoza EMCC: 100 PLN za każdy warsztat.

 

 

Roczne członkostwo w EMCC Poland wynosi 400 PLN. Aplikacje czlonkowskie wysylamy mailem na życzenie oraz będą dostępne przed każdym warsztatem.

 

Jesli masz pytania, prosimy o kontakt pod mailem: biuro(at)emccpoland(dot)org

 

 

 

 

Details

Venue will be ul. Kremowa 7, Warszawa. Workshops will begin at 18:00 unless otherwise notified. Tea, coffee and biscuits are available.

 

Workshop attendance is FREE to all EMCC Polska Members.

 

Non-members are welcome at a nominal fee of 100PLN for each workshop.

 

EMCC Polska Annual membership is 400PLN per year.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22nd Annual Mentoring and Coaching Conference

19-21 November 2015 - Istanbul, Turkey

If you attended this conference you will need to log in to see the presenters papers. If you didn't attend the conference and would like access to the papers then this can be purchased for €50 by emailing EMCC(dot)administrator(at)emccouncil(dot)org.


21st Annual Mentoring and Coaching Conference

20-22 November 2014 - Venice, Italy

If you attended this conference you will need to log in to see the presenters papers. If you didn't attend the conference and would like access to the papers then this can be purchased for €50 by emailing EMCC(dot)administrator(at)emccouncil(dot)org.


20th Annual Mentoring and Coaching Conference

November 2013 - Athens, Greece