Inloggen leden

EMCC Blog

"Een vaksectie is een groep coaches met eenzelfde expertise. Bij een vaksectie kunnen zich uitsluitend coaches aansluiten die expertise hebben binnen een bepaald markt- of expertise-segment (zoals bijvoorbeeld loopbaancoaching, stressmanagement of executive coaching)".

Voor deelname aan een vaksectie worden daarom bepaalde voorwaarden gehanteerd.

De coach dient voldoende ervaring en/of meer dan gemiddelde vakinhoudelijke kennis te hebben over het deelgebied waarvoor de sectie is op gezet.

Er zijn op dit moment drie vaksecties:

  • Vaksectie Executive Coaches (VEC)
  • Vaksectie Interne Coaches  (is in oprichting)
  • Vaksectie Remote Coaching (is in oprichting)

Een vaksectie kan binnen EMCC Nederland (NOBCO) ontstaan:

  • op initiatief van een of meer aangesloten coaches;
  • op initiatief van het bestuur.

Een vaksectie is een ´selfsupporting groep´. Dit vraagt een zeker ‘commitment’ van de aan de vaksectie deelnemende coaches. Daarnaast benoemen wij vanuit het bestuur trekkers. Vaksecties hebben twee doelstellingen:

  • met elkaar delen van ervaring, instrumenten en nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied/expertise;
  • verspreiden van kennis m.b.t. het vakgebied/expertise naar de overige coaches binnen EMCC Nederland.

Vaksecties organiseren veelal twee soorten bijeenkomsten:

  • intervisie-achtige avonden afgewisseld met lectures en workshopachtige bijeenkomsten. Deze avonden zijn uitsluitend bestemd voor de mensen die deel uitmaken van deze vaksectie en die met elkaar deze avonden ‘dragen’;
  • avonden met een trainingskarakter: “de lerende coach” voorzover daar binnen de NOBCO behoefte aan bestaat.

Deze avonden zijn opengesteld voor coaches die zich vrijblijvender met dit vakgebied willen verbinden of die graag meer willen weten over deze specifieke expertise.