Member Login

EMCC Finland inspiroi ja tukee työyhteisöjen ja yksittäisten toimijoiden kykyä uudistua tuomalla toimijoiden käyttöön parhaat mentoroinnin ja coachingin käytännöt.

”Inspiring mentors & coaches to make difference in their world”

EMCC Finland ry on perustettu vuonna 2008 kattojärjestön kansalliseksi yhdistykseksi. EMCC:llä on kansalliset yhdistykset Suomen lisäksi 22 muussa Euroopan maassa.

Yhdistyksen tarkoituksena on pyrkiä kehittämään mentorointia ja coachingia Suomessa EMCC:n periaatteiden mukaisesti. Sitä toteutetaan mm. edistämällä kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista sekä tunnistamalla, kehittämällä ja levittämällä mentoroinnin ja coachingin hyviä käytäntöjä. EMCC Finland ry järjestää vuosittain 2-3 jäsenfoorumia, joissa välitetään tietoa EMCC:stä ja tutustutaan suomalaisiin mentoroinnin ja coachingin toteuttamismalleihin. Jäsentapahtumat (katso Tapahtumat-sivulta) ovat avoimia sekä nykyisille jäsenille että jäsenyydestä kiinnostuneille. 

EMCC Finland ry:n jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö (henkilöjäsen) ja oikeustoimikelpoinen yhteisö (yhteisöjäsen), joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja toimintaa sekä hyväksyy yhdistyksen säännöt ja eettiset koodit. Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä. Jäsenet saavat samalla jäsenyyden EMCC-emoyhdistykseen.

Jäsenhakemus

Vuoden 2017 vuosimaksu henkilöjäseneltä 90 € ja yhteisöjäseneltä 150 €, opiskelijalta, eläkeläiseltä tai työttömältä 40 €. Jäsenmaksu kerätään kalenterivuosittain ja se on voimassa kuluvan vuoden ajan.

 

Lataa yhdistyksen esite.

Mentoroinnista apua sairaanhoitajien työolohin - haastattelu Yle Areenassa

Tuula Lillia "Iloa ja hyötyä EMCC:stä", syksy 2013 

Tuula Lillian haastattelu "Mentorointi" MVT Studio55, 19.2.2013

Mentorointi auttaa työnhaussa Yle Tampereen haastattelussa 13.10.2014 EMCC Finland ry:n puheenjohtaja Riitta Helekoski ja Mari Taverne Tredeasta.