EIA

EIA (European Individual Accreditation) prepoznaje četiri nivoa akreditacije: Foundation, Practitioner, Senior Practitioner i Master Practitioner.

Za sada je akreditacija moguća samo na engleskom jeziku.

Za više informacija o EIA.u obratite nam se putem mejla:

Spisak akreditovanih praktičara koučinga/mentorstva u svetu dat je na našoj strani:

http://www.emccouncil.org/webimages/EU/EMCC_EIA_award_holders.pdf

Akreditovani praktičari koučinga/mentorstva po EMCC.u iz Srbije su:

Ime i prezime Akreditacija važi od Akreditacija važi do Kontakt
Slađana Milošević Decembar 2010 Decembar 2015